افغانستان خبر برتر

نتایج کانکور امروز اعلام می‌شود.

احنیف فرزان، معاون سخن‌گوی وزارت تحصیلات عالی گفته است که نتایج آزمون سراسری کانکور ساعت ۲:۰۰ بعد از ظهر امروز «چهارشنبه، ۳ سنبله» اعلام خواهد شد.
روز گذشته اداره ملی امتحانات اعلام کرده بود که نتایج آزمون کانکور تا پایان هفته‌ی جاری اعلام می‌شود.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: