افغانستانتکنالوژی

پرداخت معاشات از طریق تیلفون توسط رییس جمهور غنی افتتاح شد.

رئیس جمهور غنی برنامه پرداخت معاشات از طریق تیلفون، صبح امروز «دوشنبه ۱۱ اسد» در ارگ افتتاح کرد.
ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که اجمل احمدی سرپرست دافغانستان بانک، گفته است که این برنامه مهم انتقال پول از طریق تیلفون های معمولی بدون انترنت است و از این پس تمام کارمندان ملکی و نظامی با داشتن تیلفون های عادی میتوانند حساب های شان را بررسی نمایند و معاش خود را به خانواده و هرکسی که بخواهند، انتقال دهند.
بر اساس اعلامیه این سیستم به صورت عملی امروز فعال شده است و رئیس جمهور  این سیستم را در جلوگیری از فساد و ایجاد شفافیت مهم عنوان کرده، گفته که منسوبین نیروهای امنیتی و دفاعی از این بعد معاشات شان را می توانند به آسانی به خانواده های شان ارسال نمایند. وی افزود که این سیستم و تجربه در افریقا موفق بوده است.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا