افغانستان اقتصاد خبر برتر

بانک جهانی کمک‌هایش به افغانستان را متوقف کرد.

پس از ارزیابی وضعیت افغانستان، بانک جهانی کمک های مالی خود را به افغانستان را متوقف کرده است.

رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده اند که سخن‌گوی بانک جهانی گفته است که این بانک در مورد وضعیت کنونی افغانستان و همچنین چشم‌انداز توسعه‌ی این کشور به‌ویژه زنان «عمیقا نگران» است.

به‌گفته‌ی او، بانک جهانی در مورد وضعیت کنونی افغانستان با جامعه بین‌المللی و شرکای انکشافی خود مشورت و راه‌های حفظ دستاوردهای اخیر در این کشور را ادامه خواهد داد.

کمک های پولی بانک جهانی به افغانستان درحالی متوقف شده است که به دنبال تسلط طالبان بر افغانستان و کابل پایتخت، صندوق بین‌المللی پول (IMF) دسترسی افغانستان به منابع مالی در این صندوق را مسدود کرد.

دولت ایالات متحده‌ی امریکا نیز دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را که در امریکا نگهداری می‌شود، مسدود کرده است تا طالبان نتواند به ذخایر ۹.۵ میلیارد دالری بانک مرکزی دسترسی پیدا کنند.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: