افغانستان خبر برتر

ادامه انتقال اتباع خارجی از میدان هوایی کابل.

پس از انتقال حدود ۲۰۰ نفر از افغانستان از طریق میدان هوایی کابل روز گذشته، قرار است امروز پرواز دیگری برای خارج کردن گروهی دیگر از اتباع خارجی‌ انجام شود.

در پرواز دیروز که توسط یک هواپیمای چارتر خطوط هوایی قطر انجام شد، شهروندان امریکا و بریتانیا شامل بودند.

مقامات قطری که در فعال‌سازی دوباره میدان هوایی پایتخت همکاری می‌کنند، گفته‌اند که این میدان اکنون قابل‌استفاده‌است.

در حال حاضر تنها پروازهای چارتر و داخلی انجام می‌شود، اما مقامات طالبان گفته‌اند که پروازهای تجاری به خارج افغانستان هم به‌زودی از سرگرفته خواهد شد.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: