افغانستان خبر برتر

اشرف غنی: حاضر هستم تا بازرسان سازمان ملل دارایی ام را تفتیش کنند.

‏محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور پیشین کشور امروز «چهارشنبه ۱۷ سنبله» با نشر اعلامیه‌ی در توییترش گفته: «از مردم معذرت می‌خواهم که حکومتم به شکل متفاوت پایان نیافت.» او افزوده: «هیچ‌گاه تعهد‌ام به کشور متزلزل نخواهد شد.»
‏غنی هم‌چنین یک‌بار دیگر گزارش‌های مبنی بر خارج کردن میلیون‌ها دالر هنگام خروج‌اش از کابل را رد کرد و نوشته است که حاضر هستم تا بازرسان سازمان ملل دارایی ام را تفتیش کنند.
او نوشته است که من ۱۵ اگوست برای جلوگیری از خونریزی و جنگ کوچه به کوچه به مشورت نیروهای امنیتی از کشور خارج شدم.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: