افغانستان خبر برتر

سازمان ملل برای جلوگیری از سقوط سیستم صحی افغانستان، ۴۵ میلیون دالر کمک می‌کند.

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که برای جلوگیری از سقوط سیستم صحی افغانستان ۴۵ میلیون دالر را از بودجه مرکزی صندوق کمک‌های اضطراری به این کشور کمک می‌کند.

مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل در امور بشردوستانه و هماهنگ‌کننده کمک‌های اضطراری، در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه، ۳۱ سنبله نشر شد، گفته است که دوا، تجهیزات طبی و مواد سوختی در افغانستان رو به اتمام است و دست‌مزد کارگران صحی پرداخت نمی‌شود.

به گفته او این کمک از صندوق کمک‌های اضطراری سازمان ملل متحد پرداخت خواهد شد.

با این حال، دفتر هماهنگی سازمان ملل متحد هشدار داده است که برهم خوردن سیستم ارایه خدمات صحی افغانستان «فاجعه‌بار» خواهد بود.

گریفیتس افزوده است که ممکن دست‌رسی مردم به نیازهای اولیه صحی، به‌ویژه برای بیماران شدید ترومایی قطع شود.

قرار است این مبلغ در اختیار سازمان صحی جهان و یونیسف قرار گیرد تا امکانات صحی را در مراکز صحی، به‌ویژه در شفاخانه‌های کووید-۱۹ تا پایان سال جاری حفظ کند.

این سازمان هم‌چنان گفته است که برای رفع نیازمندی مردم افغانستان در کنار آنان خواهد ماند.

این در حالی است که رییس سازمان صحی جهان در رأس یک هیأت به کابل سفر کرده است.

تدروس اوهانوم، رییس سازمان صحی جهان در توییتی گفته بود که با فروریختن سیستم صحی افغانستان، بحران صحی در این کشور شدیدتر خواهد شد و جان‌های زیادی از دست خواهند رفت. او در ادامه گفته بود که می‌شود از این تراژدی جلوگیری کرد.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: