افغانستان خبر برتر

سرای شهزاده از شنبه به فعالیت آغاز می‌کند.

بانک مرکزی اعلام کرد که سرای شهزاده کابل، مرکز تبادله اسعار، روز «شنبه، ۱۳ سنبله»، فعال می‌شود.
طبق اعلام این بانک، هیأت رهبری بانک مرکزی برای تسهیل داد‌وستدهای پولی و مبادلات اسعاری در نشستی با رهبری سرای شهزاده و شماری از صرافان فیصله کرده است که مرکز تبادله اسعار روز شنبه فعال شود.
بانک مرکزی افزوده است که مردم مانند گذشته برای مبادلات پولی خود به این مارکیت مراجعه کنند و امور آن به شکل عادل به پیش برده می‌شود.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: