افغانستان خبر برتر

عالم‌گل حقانی به‌حیث سرپرست ریاست عمومی پاسپورت تعیین شد.

ریاست عمومی پاسپورت وزارت امور داخله‌ی گروه طالبان اعلام کرده که عالم‌گل حقانی به حیث سرپرست این ریاست تعیین شده است.

ریاست عمومی پاسپورت طالبان امروز «دوشنبه، ۲۹ سنبله» با نشر خبرنامه‌ای گفته که عالم‌گل حقانی توسط سرپرست معینیت تعلیمات و پرسنل وزارت داخله‌ی طالبان و سخن‌گوی این وزارت به کارمندان ریاست پاسپورت معرفی شده است.

به نقل از خبرنامه، عالم‌گل حقانی در این مراسم گفته است که در مبارزه با فساد تلاش می‌کند. او در دولت قبلی طالبان به عنوان رییس عمومی اداری وزارت هوانوردی ملکی، رییس عمومی تصدی هتل‌ها، شهردار ولایت‌های پکتیا و پکتیکا و رییس اداری کمیسیون تعلیم و تربیه‌ی و تحصیلات عالی کار کرده بود.

روند توزیع پاسپورت همزمان با تسلط طالبان بر کابل در تاریخ ۲۴ سنبله متوقف شد. ریاست عمومی پاسپورت اکنون هم اعلام کرده که این روند متوقف است.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: