افغانستان خبر برتر

وزیر خارجه پاکستان: ذخایر مالی افغانستان باید در اختیار این کشور قرار گیرد.

شاه‌محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، می‌گوید که مسدود کردن وجوه مالی افغانستان به سود هیچ کسی نیست و باید این منابع در اختیار این کشور قرار گیرد.

قریشی روز «جمعه، ۱۹ سنبله»، این موضوع را در دیدار با وزیر خارجه اسپانیا مطرح کرده است. او گفته است که پاکستان و اسپانیا دیدگاه مشترک در مورد افغانستان دارند و هردو کشور خواهان یک افغانستان صلح‌آمیز، پایدار و مرفه‌اند.

وزیر خارجه پاکستان با اشاره به تحولات اخیر در افغانستان، گفته است که جامعه بین‌المللی باید واقعیت جدید افغانستان را درک کنند. او به جهان توصیه کرده است که نسبت به قضایای افغانستان نگرش مثبت داشته باشند و مردم این کشور را تنها نگذارند.

قریشی به کمک‌های بشردوستانه کشورش به افغانستان اشاره کرده و گفته است که پاکستان یک هواپیمایی حامل مواد غذایی و دوا را به افغانستان فرستاده است. او از ادامه کمک‌های پاکستان به افغانستان اطمینان داده و افزوده است که کشورش به کمک‌های بشردوستانه خود ادامه می‌دهد.

وزیر خارجه پاکستان یادآور شده که بحران اقتصادی در افغانستان به نفع هیچ کشوری نیست و باید منابع مالی در اختیار افغانستان قرار گیرد. او مسدود کردن وجوه مالی را راه حل ندانسته و گفته که باید این منابع در اختیار مردم افغانستان گذاشته شود.

وزیر خارجه پاکستان در حالی به منابع مالی کشور اشاره کرده است که پیش‌تر امریکا  گفته بود که ذخایر بانک مرکزی افغانستان به ارزش ۹.۴ میلیارد دالر را مسدود می‌کند. این کشور خاطر‌نشان کرده بود که طالبان به این منابع دسترسی نخواهند داشت.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: