افغانستان خبر برتر

چین: تحریم‌های اقتصادی علیه افغانستان برداشته شود.

وانگ یی، وزیر امور خارجه‌ی چین می‌گوید که با توجه به وضعیت مردم افغانستان تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور باید در اسرع وقت برداشته شود.

وزیر خارجه‌ی چین این موضوع را در نشست گروه ۲۰ مطرح کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از او گزارش کرده است که ‌کشورها نباید از ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان (د افغانستان بانک) برای چانه‌زنی‌های سیاسی استفاده کنند.

وانگ یی تأکید کرده است که ذخایر ارزی این بانک دارایی‌های مردم افغانستان است و باید توسط خود مردم این کشور استفاده شود.

اشاره‌ی او به مسدودکردن ذخایر نزدیک به ده میلیارد دالری بانک مرکزی افغانستان توسط دولت امریکا است. با تسلط طالبان بر افغانستان در تاریخ ۲۴ اسد، دولت امریکا ذخایر بانک مرکزی کشور را مسدود کرد.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: