افغانستان خبر برتر

کارمندان امنیتی میدان هوایی کابل به وظایف‌شان برگشتند.

کارمندان امنیتی میدان هوایی کابل دوباره به وظایف‌شان برگشته‌اند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که نیروهای امنیتی سابق در کنار نیروهای طالبان برای بازرسی در این میدان کار می‌کنند.

پس از ورود طالبان به کابل در «۲۴ اسد»، نیروهای امنیتی وظایف‌شان را رها کردند.

این کارمندان می‌گویند که پس از تماس تلفنی فرماندهان طالبان دوباره به وظایف‌شان حاضر شده‌اند.

یکی از افسران نیروهای امنیتی پیشین به خبرگزاری فرانسه گفته است که پس از دو هفته، روز شنبه، به کارش‌ برگشته‌ است. به گفته او، «در واقع» یکی از فرماندهان ارشد طالبان از او خواسته است که به کارش برگردد.

افسرانی که با خبرگزاری فرانسه صحبت کرده‌، از این‌که دوباره کارشان را آغاز می‌کنند، ابزار خوشحالی و رضایت کرده‌اند.

هم‌چنان گزارش شده است که پولیس مرزی در اطراف میدان هوایی کابل مستقر شده‌اند.

میدان هوایی کابل در جریان ۱۷ روز تخلیه که از سوی امریکا مدیریت می‌شد و این روند در هشتم سنبله پایان یافت، به شدت آسیب دیده است.

پروازهای بین‌المللی از میدان هوایی به استثنای پروازهای بشردوستانه و پروازهایی که شهروندان امریکایی را به قطر انتقال داد، تاکنون آغاز نشده است.

گفته شده است که ترکیه و قطر با طالبان در مورد فعال‌سازی دوباره میدان هوایی کابل کار می‌کنند.

پروازهای داخلی از میدان هوایی کابل به سایر ولایت‌ها آغاز شده است. انتظار می‌رود که در آینده نزدیک پروازهای بین‌المللی نیز از میدان هوایی کابل از سر گرفته شود.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: