افغانستان خبر برتر

جمهوری چک کمک ۷۵ میلیون کرونی به افغانستان را تصویب کرد.

وزارت خارجه‌ی چک اعلام کرده است که دولت این کشور مبلغ ۷۵ میلیون کرون کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان را تصویب کرده است.

سفارت افغانستان در جمهوری چک نیز در صفحه‌ی رسمی فیسبوک خود نوشته است که این مقدار پول معادل ۳.۵ میلیون دالر امریکایی یا ۲۹۵ میلیون افغانی می‌شود.

در اعلامیه‌ی وزارت خارجه‌ی چک آمده است که این مقدار پول در همکاری با اتحادیه اروپا و سازمان ملل به‌منظور مراقبت‌های بهداشتی، کمک به زنان و کودکان و مدیریت مهاجرین در کشورهای همسایه‌ی افغانستان به مصرف می‌رسد.

وزارت خارجه‌ی چک گفته است که این کمک در ابتدا برای نیروهای مسلح افغانستان در نظر گرفته شده بود، اما با توجه به تحولات اخیر در افغانستان، تصمیم گرفته شد که از این وجوه صرف برای کمک‌های بشردوستانه استفاده شود.

در اعلامیه همچنین گفته شده است که ۴۰ میلیون این مبلغ قبلا به تصویب رسیده بود و ۴۵ میلیون کرون دیگر آن به پیشنهاد وزیر خارجه‌ی چک، روز گذشته به تصویب رسیده است.

طبق اعلامیه، ۲۰ میلیون کرون از برنامه‌های دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) حمایت می‌کند که بر تثبیت و حمایت از آوارگان داخلی در افغانستان و پناهندگان افغان در ایران، پاکستان و آسیای مرکزی تمرکز دارد.

همچنین، ۱۵ میلیون کرون به برنامه‌‌های صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در افغانستان (یونیسف)، ۱۰ میلیون کرون برای پروژه‌ی برنامه‌ی توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) به هدف تثبیت و حمایت از معیشت مردم آسیب‌پذیر افغانستان در نظر گرفته شده است.

این درحالی است که در ۲۲ سنبله در نشست عالی وزیران سازمان ملل متحد در مورد وضعیت بشری در افغانستان، بیش از یک میلیارد دالر به این کشور تعهد شده بود.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: