افغانستان اقتصاد خبر برتر

دبیر کل سازمان ملل: افغانستان در آستانه تبدیل شدن به بزرگ‌ترین بحران انسانی جهان است.

دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داده است که افغانستان در آستانه تبدیل شدن به بزرگ‌ترین فاجعه انسانی در جهان است.

آنتونیو گوتریش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز «سه‌شنبه، ۴ عقرب»، در توییتی گفته است که فاجعه انسانی در افغانستان در حال وقوع است و کشورهای جهان باید اقدامی انجام دهند.

گوتریش افزوده است: «من از جهان می‌خواهم که اقدامی انجام دهد و تلاش‌های ما در حمایت از آسیب‌پذیرترین افراد در افغانستان را تأمین مالی کند.»

او تأکید کرده است که سازمان ملل متحد در رقابت با زمان برای ارایه کمک‌های بشردوستانه و تأمین نیازهای اولیه مردم افغانستان در زمستان پیش‌رو است.

این در حالی است که برنامه جهانی غذا با هشدار از شروع شمارش معکوس برای وقوع فاجعه انسانی ناشی از گرسنه‌گی در افغانستان، گفته است که بیش از نیمی از جمعیت این کشور به ناامنی حاد غذایی مواجه است که میلیون‌ها تن به شمول کودکان را در خطر مرگ قرار می‌دهد.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: