افغانستان خبر برتر

مولوی عبدالحکیم حقانی به‌عنوان رییس استره‌محکمه طالبان تعیین شد.

ملاهبت‌الله، رهبر طالبان، مولوی عبدالحکیم حقانی را به‌عنوان قاضی‌القضات و رییس استره‌محکمه تعیین کرده است.

براساس گزارش آژانس دولتی باختر، شیخ مولوی محمدقاسم ترکمن به‌عنوان معاون اول و شیخ مولوی عبدالمالک به‌عنوان معاون دوم استره‌محکمه تعیین شده‌اند.

عبدالحکیم حقانی، ریاست هیأت مذاکره‌کننده طالبان را در دوحه در مذاکرات با دولت پیشین بر عهده داشت.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: