افغانستان خبر برتر

سازمان ملل، در ولایت زابل به ۱۳۹۶ آواره داخلی پول نقد کمک کرده است.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران اعلام کرده که در ولایت زابل به ۱۳۹۶ آواره داخلی پول نقد کمک کرده است.

این سازمان گفته این کمک ها برای رفع نیازهای مختلف از جمله دسترسی به غذا، آب و سرپناه ارائه شده اند. این سازمان همچنان اعلام افزوده است که “تلاش های خود را شدت بخشیده ایم تا از بحران بشری بزرگتری در افغانستان جلوگیری کنیم”. در پی شدت جنگ در ماه های اخیر و به قدرت رسیدن طالبان، شمار آوارگان داخلی در بزرگ‌شهرهای افغانستان به مراتب بیشتر شده است.علاوه بر جنگ، خشکسالی نیز باعث فقر و آوارگی داخلی مردم این کشور گردیده است.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: