افغانستان خبر برتر

مکاتب دخترانه در شهر هرات بازگشایی شد.

مسئولان شورای منتخب آموزگاران مکاتب هرات می‌گویند که مکاتب دخترانه دوره‌های لیسه و متوسطه در شهر هرات بازگشایی شده است.

صابر مشعل، رییس این شورا گفته است که قرار است مکاتب دخترانه در ولسوالی‌های هرات نیز تا روز دوشنبه هفته جاری بازگشایی شود.

مشعل افزود که از یک ماه به این‌سو، بارها شورای منتخب آموزگاران با مقام‌های محلی و رییس معارف طالبان در هرات جهت بازگشایی مکاتب دخترانه رایزنی کرده‌اند، اما حالا هیچ محدودیتی در بخش بازگشایی مکاتب وجود ندارد.

او از طالبان می‌خواهد که در راستای حمایت از آموزش دختران همچنین متعهد باشند.

هفته پیش نوراحمد اسلام‌جار، والی طالبان برای هرات اطمینان داده بود که مکاتب دخترانه در این ولایت بازگشایی خواهد شد.

گروه طالبان با تسلط بر افغانستان، به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را نداده بودند و این اقدام با موجی از انتقادها مواجه شد.

در کنار هرات در چندین ولایت دیگر نیز مکاتب دخترانه بازگشایی شده است.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: