افغانستان خبر برتر

مجاهد: معاش سنبله و میزان معلمان زیر کار است.

ذبیح الله مجاهد «سخنگوی عمومی حکومت سرپرست طالبان» گفته است که معاش ماه اسد معلمات پرداخت شده و معاش ماه‌های سنبله و میزان زیر کار است.
ذبیح‌الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت سرپرست طالبان، روز «چهارشنبه، ۱۹ عقرب»، در یک نشست خبری گفته است که معاش ماه‌ها سنبله و میزان معلمان پرداخت می‌شود.
او گفت کار روی توزیع معاش دو ماه گذشته معلمان زیر کار است. این در حالی است که معلمان در کشور به دلیل تحولات اخیر سیاسی و اقتصادی حدود سه ماه معاش نگرفته‌اند.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: