افغانستانخبر برتر

اتحادیه اروپا ۱۵۰ تُن مواد و تجهیزات طبی به افغانستان کمک می‌کند.

اتحادیه اروپا اعلام کرده است که به ادامه کمک‌های بشردوستانه خود به افغانستان، این بار ۱۵۰ تُن مواد و تجهیزات طبی کمک می‌کند.

این اتحادیه روز جمعه، نزدهم قوس، با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این کمک‌ها توسط نهادهای بین‌المللی از جمله  صلیب سرخ، آلمان، فرانسه، یونیسف، سازمان جهانی صحت فراهم شده و قرار است که هفته آینده از طریق دهلیز هوایی به افغانستان ارسال ‌شود.

یانز لنارچیچ، کمیسر مدیریت بحران اتحادیه اروپا وضعیت بشری در افغانستان را نگران کننده توصیف کرده و گفته است که برای جلوگیری از وخامت بیش‌تر این وضعیت، تجهیزات طبی به پیمانه زیاد در افغانستان نیاز است.

در عین زمان، این اتحادیه تصریح کرده است که قرار است بیش از ۳۰۰ تن از شهروندان افغانستان، فرانسه و هالند که دولت فرانسه زمنیه خروج‌شان را از کابل فراهم کرده است، کمک مالی کند.

اتحادیه اروپا در حالی مواد و تجهیزات طبی به افغانستان ارسال می‌کند که سکتور صحی با مشکلات زیاد روبه‌رو است. شماری از نهادهای جهانی بارها درگزارش‌های‌شان از وضعیت بد این سکتور یادآوری کرده‌اند و از جامعه جهانی خواستار ارایه کمک فوری به این نهاد شده بودند.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا