افغانستانخبر برتر

کابینه طالبان، طرح تغییر یونیفورم پولیس را تصویب کرد.

نوزدهمین نشست کابینه حکومت سرپرست طالبان برگزار شد. در این نشست طرح تغییر لباس پولیس با تغییرات اندک تصویب شده است.

کابینه سرپرست طالبان در نشست روز دوشنبه، ۲۷ جدی، طرح پیشنهادشده از طرف وزارت امور داخله برای یونیفورم‌های پولیس را با تغییرات کم تصویب کرد.

با این حال، در مورد تغییرات جدید در یونیفورم پولیس چیزی گفته نشده است.

محمد حسن آخوند، رییس‌الوزرای حکومت سرپرست طالبان در نشست کابینه همچنان به کمیسیون اقتصادی دستور داده است که براساس درخواست وزارت معادن و پترولیم، شرایط قراردادهای شرکت‌های خارجی را که خواستار سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز هستند، بررسی و طرح خود را به کابینه ارایه کند.

از سویی هم، در این نشست فیصله شده است که مسیر پروژه راه آهن اوزبیکستان – پشاور سروی شود.

در نشست کابینه سرپرست طالبان در مورد موضوعات دیگر نیز تصمیم گرفته شده است.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا