افغانستانجهانخبر برتر

رتبه بندی احساس امنیت در جهان، افغانستان ناامن‌ترین کشور شناخته شد.

نهاد پژوهشی موسوم به گالوپ براساس نتایج یک نظرسنجی، سنگاپور را امن‌ترین و افغانستان را ناامن‌ترین کشور جهان معرفی کرده است.

این نهاد در این نظرسنجی از مردم کشورهای جهان پرسیده که آیا به پولیس محلی خود اطمینان دارند، در محله‌های خود احساس امنیت می‌کنند و در سال گذشته قربانی دزدی یا حمله شده‌اند؟».

گالوپ گفته است که با توجه به این شاخص‌ها، کشورهایی با نمرات بالاتر به این معنی است که افراد بیشتری در آن احساس امنیت می‌کنند.

طبق نتایج نظرسنجی این نهاد که امروز (چهارشنبه، ۴ عقرب) منتشر شده، در سال ۲۰۲۱ سنگاپور با ۹۶ امتیاز امن‌ترین و افغانستان با ۵۱ امتیاز ناامن‌ترین کشور شناخته شده است.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا