افغانستان

سازمان ملل با طالبان به عنوان یک دولت رسمی برخورد نمی‌کند.

معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل آپارتاید جنسیتی در افغانستان را نگرانی کلیدی خواند و خواهان احترام به حقوق زنان افغان شد.

فرحان حق به افغانستان اینترنشنال گفت سازمان ملل در نشست دوحه با طالبان به عنوان دولت قانونی و رسمی افغانستان رفتار نمی‌کند.

مریم رحمتی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال، روز سه‌شنبه دیدگاه فرحان را درباره پیشنهادات گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل مبنی بر اینکه آپارتاید جنسیتی به مثابه جنایت علیه بشریت به‌رسمیت شناخته شود، پرسید.

فرحان حق در پاسخ گفت: «ما می‌خواهیم مطمین شویم که حقوق زنان در جامعه افغانستان همان‌طور که در همه جای دنیا لازم است، محترم شمرده می‌شود.»

او آپارتاید جنسیتی در افغانستان را یک «نگرانی کلیدی» خواهد.

معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در پاسخ به توصیه بنت مبنی بر اینکه با طالبان به عنوان دولت قانونی و رسمی رفتار نشود، گفت: «ما با آنها [طالبان] به عنوان مقامات حاکم رفتار می‌کنیم، با آنها به عنوان دولت به رسمیت‌شناخته شده افغانستان رفتار نمی‌شود.»

ریچارد بنت در پنجاه‌وششمین نشست شورای امنیت سازمان ملل هشدار داد که خشونت علیه زنان افغانستان تحت کنترول طالبان قوی و گسترده شده است.

او طرد زنان از عرصه عمومی و محرومیت زنان و دختران افغان از کار و آموزش جنایت علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی دانست.

بنت از جامعه بین‌المللی خواست تا از مشروعیت‌بخشی و عادی‌سازی روابط با طالبان دست بردارد و با طالبان به عنوان یک حکومت مشروع برخورد نکند.

منابع مطلع گزارش دادند که سازمان ملل برخی از خواسته‌های طالبان را به عنوان پیش‌شرط حضور در نشست سوم دوحه پذیرفته است.

هدر بار از دیده‌بان حقوق بشر گفت که سازمان ملل برای اشتراک طالبان در نشست دوحه امتیازات زیادی داده و از این سازمان را متهم کرد که پیشنهادات ریچارد بنت، گزارشگر ویژه خود را نادیده گرفته است.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا