خبرگزاری شاهد

آزادی و آگاهی

خبرگزاری شاهد در ماه جدی سال ۱۳۹۷ توسط جمعی از تحلیلگران و نویسندگان مطرح کشور پایه گذاری شد تا با خبررسانی دقیق و‌به‌موقع و هم‌چنین تحلیل موشکافانه و منصفانهء موضوعات روز، در راستای تثبیت، تقویت و تعمیم ارزش‌های بنیادین دموکراتیک گامی نو و موثر برداشته شود. خبرگزاری شاهد با رویکرد خبری و تحلیلی نسبت به رویدادهایی که به افغانستان ارتباط می‌گیرد و ایجاد زمینهء گفتگو بین مردم در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی، و هم‌چنین تقویت گفتمان دموکراسی‌خواهی و عدالت‌طلبی، بر آن است تا به رشد آزادی بیان و نهادینه سازی آگاهی سیاسی در بین جامعه کمک کند. این خبرگزاری بر آن است تا با بهره‌گیری از نیروهای متخصص، باتجربه و جوان اطلاعات را به صورت مناسب و متوازن و بی‌طرفانه به مردم برساند .

از سویی دیگر خبرگزاری شاهد بر آن است تا از روندهای دموکراتیک و نهادها و حقوق بشری از طریق فعالیت‌های ژورنالیستی حرفه‌ای حمایت کرده و در زمینه ی عدالت‌انتقالی به صدای قربانیان مبدل شود. رویکرد ما، مواجهه مستقلانه نسبت به قضایای افغانستان است. آزادی بیان، حاکمیت قانون، حقوق بشر و دموکراسی‌ اصل‌های بنیادین‌ عمل ما پنداشته می‌شوند و تمام فعالیت‌ها بر بنیاد همین اصول خواهد بود .

شماره تماس : ۰۷۴۷۰۰۱۰۰۹
ایمیل آدرس: info@shahed.news
آدرس: سرک شورا، کارته سه، کابل، افغانستان