شورای عالی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی دوباره ایجاد می‌شود

شورای عالی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی دوباره ایجاد می‌شود

رییس جمهور غنی پیش‌نویس مقرره شورای عالی تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی را منظور کرده است و به این ترتیب این شورا ایجاد می‌شود و به زودی نخستین نشست خود را برگزار می‌کند.

وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در خبرنامه‌ای که روز چهارشنبه، ۲۸ حمل نشر شد، اعلام کرد که این پیش‌نویس در چهار فصل و ۲۸ ماده به هدف انکشاف پایدار و معیاری‌سازی برنامه‌های تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی در سطح کشور، تهیه و پس از بحث و بررسی توسط رییس جمهور غنی منظور شده است. 

 به نقل از خبرنامه، هدف فرعی این پیش‌نویس انکشاف تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی در سطح کشور و توانمندسازی برای رقابت تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی در سطح جهان،  هم‌آهنگ ساختن برنامه‌های تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی و تطبیق آن در سراسر کشور است. هم‌چنان تسهیل در ایجاد مؤسسات و تقویت زیرساخت‌های تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی از دیگر اهداف فرعی این شورا عنوان شده است. وزارت مخابرات زمینه‌سازی برای ارتقای ظرفیت شهروندان کشور در مورد آشنایی با حکومت‌داری الکترونیکی و تشویق، جلب حمایت و تعهد تمام وزارت‌خانه‌ها برای استفاده از تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی را از اهداف دیگر این پیش‌نویس برشمرده است.

شورای عالی تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی برای نخستین‌بار در سال ۱۳۸۶ طی فرمان رییس جمهور وقت ایجاد شد که تحت ریاست معاوم دوم رییس جمهور فعالیت می‌کرد. این شورا در آن زمان دارای ۱۹ عضو بود که ۱۶ عضو آن دایمی و ۳ عضو دیگر آن به صورت دورانی وظیفه اجرا می‌کردند.

اما براساس پیش‌نویس تازه شورای عالی تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی، موجودیت این شورا دایمی است و در رأس آن رییس جمهور قرار دارد و وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به عنوان رییس اجرایی شورای عالی تکنولوژی معلوماتی کار می‌کند.

در شورای عالی تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی اعضای «هسته‌ای» آن به مدت بیش از پنج سال از نهادهایی مانند ریاست اداره امور، شورای امنیت و وزارت‌های معارف، تحصیلات عالی، مخابرات، مالیه و صحت تعیین می‌شوند و قابل تغییر و تجدید می‌باشد. به نقل از خبرنامه، همه ادارات دولتی می‌توانند در این شورا برای یک سال نماینده معرفی کنند که زمان آن قابل تمدید است. هم‌چنان گفته شده است که نماینده‌گان ادارات غیردولتی، اشخاص خبره، باتجربه و مسلکی با تفاهم شورای عالی اقتصادی مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در این شورا عضویت داشته باشند.