خلیلزاد:رئیس جمهور غنی به عنوان برنده اعلام شده و سایر رهبران باید اطمینان حاصل کنند که دولت جدید فراگیر است.

خلیلزاد:رئیس جمهور غنی به عنوان برنده اعلام شده و سایر رهبران باید اطمینان حاصل کنند که دولت جدید فراگیر است.

زلمی خلیلزاد نمایده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان امروز چهارشنبه ۷ حوت در رشته تویتی اعلام کرده است که وزارت امور خارجه افغانستان از تعویق مراسم افتتاح ریاست جمهوری برنامه ریزی شده فردا خبر داده است. من از تصمیم رئیس جمهور غنی برای به تعویق انداختن این رویداد تا 9 مارس استقبال می کنم.
آقای خلیلزاد همچنین گفته است که «این امر به زمان مشاوره لازم می انجامد تا منافع افغانستان و مردم آن توسط دولت جدید منعکس و حفظ شود.
با پایان یافتن روند انتخابات ، رئیس جمهور غنی به عنوان برنده اعلام شده و سایر رهبران باید اطمینان حاصل کنند که دولت جدید فراگیر است و منعکس کننده آرمان های همه افغان ها است.»