صادارات جلغوزه‌ به چین که درپی شیوع ویروس‌کرونا متوقف شده بود، فردا از سر گرفته ‌می‌شود. 

صادارات جلغوزه‌ به چین که درپی شیوع ویروس‌کرونا متوقف شده بود، فردا از سر گرفته ‌می‌شود. 

صادارات جلغوزه‌ به چین که درپی شیوع ویروس‌کرونا متوقف شده بود، فردا از سر گرفته ‌می‌شود. 
وزارت تجارت کشور می‌گویند که اولین محموله جلغوزه صادراتی افغانستان به چین درچند ماه اخیر، قرار است روز دوشنبه (۲۲ ثور) از راه دهلیزهوایی به بیجنگ برسد.
سمیر رسا، سخنگوی این وزارت میگوید که این محموله جلغوزه ۱۱۰ تن است که از سال گذشته باقی‌ مانده‌ بود. چین یکی از بازارهای عمده‌ جلغوزه افغانستان است و تاجران افغان سالانه صدها تن جلغوزه به ارزش ده‌ها میلیون دالر به چین صادر می‌کنند. آقای رسا همچنین گفت که صادرات گیاهان طبی افغانستان نیز طی چند روزآینده آغاز می‌شود و درگام نخست ۴۸ تُن گیاه پرطرفدار قیمتی هِنگ، روزپنجشنبه به هند فرستاده خواهد شد.