افزايش چهل فيصدي در صادرات افغانستان

افزايش چهل فيصدي در صادرات افغانستان

اتاق تجارت و صنايع افغانستان اعلام نمود  كه در ربع اول سال جاري  صادرات افغانستان چهل فيصد افزايش داشته است.

محمد قربان حقجو رئيس اتاق هاي تجارت و صنايع افغانستان روز گذشته در يك نشست خبري گفت: صادرات افغانستان در سه ماه اول امسال به صد ميليون دالر رسيده است و اين رقم در مقايسه با سال گذشته حدود چهل فيصد افزايش را نشان ميدهد.

وي افزود: كاهش آفات طبيعي ، افزيش صادرات و كاهش مشكلات در سرحدات عوامل افزايش درصادرات كشور ميباشد.

از آنجاييكه افغانستان يك كشور زراعتي ميباشد و بيشتر صادرات افغانستان را ميوه جات و ديگر محصولات زراعتي تشكيل ميدهد.