افغانستان سالانه نزدیک به یک میلیارد و ۱۶۲ میلیون تخم مرغ مصرف دارد.

افغانستان سالانه نزدیک به یک میلیارد و ۱۶۲ میلیون تخم مرغ مصرف دارد.

معروف ظفر رییس اتحادیه ملی مرغداران، به خبرگزاری ندا می‌گوید که افغانستان سالانه نزدیک به یک میلیارد و ۱۶۲ میلیون تخم مرغ ضرورت دارد. به گفته‌ی او، افغانستان در میزان تولید تخم مرغ به خودکفایی نزدیک شده بود، اما گسترش بیماری آنفلوانزای مرغی در برخی از مناطق به ویژه ولایت هرات و متأثر شدن مرغداری‌ها از این آنفلوانزا، میزان تولید تخم مرغ از ۹۰۰ میلیون، سال گذشته به ۶۰۰ میلیون بیضه رسید. آقای ظفر پیش از این گفته بود که میزان تولید تخم مرغ در داخل کشور به ۹۰۰ میلیون تخم رسیده است.
رییس اتحادیه ملی مرغداران، می‌گوید که بیش‌تر تخم مرغ مورد ضرورت افغانستان از کشورهای پاکستان، هند و ایران وارد می‌شود. به گفته‌ی آقای ظفر، تخم مرغ داخلی با تخم مرغ وارداتی از نگاه کیفیت تفاوت زیاد دارد و از همین رو، قیمت تخم مرغ داخلی یا خانه‌گی، در مقایسه با تخم مرغ وارداتی چند افغانی بیش‌تر است. معروف ظفر افزود تخم مرغ وارداتی اکثراً «استاک» یا فاقد کیفیت لازم است و هر گاه کیفیت خود را از دست داد، به افغانستان صادر می‌شود.
هم‌چنین معروف ظفر رییس اتحادیه ملی مرغداری، پیش از این نیز در کنفرانس «انکشاف مرغداری در افغانستان» که در اخیر ماه دلو گذشته توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برگزار شده بود، گفت که بر اساس بررسی‌ها و ارزیابی‌ها، هر شهروند افغانستان سالانه ۴۰ تخم مرغ مصرف می‌کند. آقای معروف گفت: «بر اساس سروی بعضی از نهادها، هر تبعه‌ی افغانستان به طور اوسط ۶.۵ کیلو گوشت مرغ در سال و چهل تخم مرغ ضرورت دارند. ولی، نسبت ارقامی که ما از شرکت‌های وارداتی و تولیدی داخلی جمع‌آوری کردیم، ۸.۴۳ کیلو گرام گوشت هر نفر ضرورت دارند و استفاده می‌کنند.»
اتحادیه ملی مرغداری در این کنفرانس گفت که در افغانستان هفت فارم تولیدکننده تخم نطفه‌دار فعالیت دارند و سالانه ۲۴.۷ میلیون تخم مرغ نطفه‌دار تولید می‌کنند.
با این حال، دولت افغانستان، به ویژه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، طی سال‌های اخیر به صنعت مرغداری در کشور تلاش‌های بیش‌تری انجام داده و همین اکنون ۶۱۱ فارم مرغداری تنها در عرصه‌ی تولید تخم مرغ خوراکی فعالیت دارند. هم‌چنین هشت‌هزار و ۷۰۰ فارم مرغ گوشتی وجود دارند.