اجمل غنی، مشاور رییس‌جمهور در امور ورزش عضویت بورد اجراییه شورای المپیک آسیا، را به‌دست بیاورد

اجمل غنی، مشاور رییس‌جمهور در امور ورزش عضویت بورد اجراییه شورای المپیک آسیا، را به‌دست بیاورد

اجمل غنی، مشاور رییس‌جمهور در امور ورزش در سی‌و‌هشتمین اجلاس شورای المپیک آسیا که در کشور تایلیند برگذار شده بود، توانست با به‌دست آوردن اکثریت آرا، عضویت بورد اجراییه شورای المپیک آسیا، را به‌دست بیاورد.