بانک مرکزی جواز کار یک بانک ایرانی را لغو کرد

بانک مرکزی جواز کار یک بانک ایرانی را لغو کرد

بانک مرکزی افغانستان جواز کار آرین‌بانک را در کشور لغو کرده است. آرین‌بانک، تنها بانک ایرانی‌ای بود که در افغانستان فعالیت داشت.

بانک مرکزی اعلام کرده است که شورای عالی بانک مرکزی به سه دلیل عمده جواز کار آرین‌بانک ایرانی را در افغانستان لغو کرده است. رعایت نکردن قانون و مقرارت بانک‌داری کشور و دستورهای بانک مرکزی و هم‌چنان سهم ناچیز این بانک‌ در رشد و توسعه اقتصادی افغانستان، سه دلیلی است که سخنگوی بانک مرکزی از آن به عنوان مبنای تصمیم شورای عالی بانک مرکزی برای لغو جواز کار آرین‌بانک نام برد.

بانک مرکزی افغانستان حدود دوونیم ماه پیش جواز فعالیت حبیب‌بانک پاکستانی را در کشور لغو کرده بود. دلیل این اقدام نیز رعایت نکردن «قوانین و دستورها» بانک مرکزی از سوی حبیب‌بانک و نقش ضعیف این بانک در توسعه اقتصادی کشور خوانده شده بود.

بانک مرکزی در خبرنامه خود ذکر کرده است که شورای عالی بانک مرکزی جواز آرین‌بانک و حبیب‌بانک را به صورت هم‌زمان لغو کرده است.

آرین‌بانک تنها بانک ایرانی در افغانستان است که حدود ۱۵ سال پیش به فعالیت در افغانستان آغاز کرد.