دهقانان بامیانی در داخل اتاق‌ها زعفران تولید می‌کنند

دهقانان بامیانی در داخل اتاق‌ها زعفران تولید می‌کنند

شماری از دهقانان در ولایت بامیان به همکاری یک شرکت چینی و با استفاده از تکنولوژی جدید، به کشت زعفران در داخل اتاق‌ها آغاز کرده اند.

این کشاورزان می‌گویند که کشت زعفران در اتاق‌های منازل رهایشی نتیجه بخش بوده و می‌تواند به اقتصاد آنان کمک کند.

محمد عوض، زعفران‌کار در بامیان با استقبال از این تکنولوژی، می‌خواهد که دهقانان بیشتری از این برنامه بهره‌مند شوند. امسال، تنها ۱۵ دهقان در بامیان شامل این برنامه شده اند.

ریاست زراعت بامان گفته است که کشت امتحانی این محصول نتیجه‌بخش بوده و توانسته بیش از پنج کیلو زعفران خالص محصول بدهد.

با کمک تکنولوژی جدید، پیاز زعفران در قفسه‌های چوبی در داخل اتاق‌ها پرورش می‌یابد و دهقانان می‌توانند پس از سه ماه به جمع‌آوری گل زعفران، اقدام کنند.

دهقانان بامیان گفته اند که امسال، هر کیلو زعفران تولیدی‌شان را مبلغ ۹۰ هزار افغانی به فروش رسانده اند.

عبدالوهاب محمدی، رییس زراعت بامیان می‌گوید: "پنج کیلو گل زعفران به دست آوردیم، هرچند نظر به ولایات تولید کننده زعفران این مقدار کم است اما این یک نویدی است برای دهقانان که نتیجه خوب گرفتند".

مسولان تاکید دارند که با ترویج این شیوه، زعفران بدیل خوبی برای کشت تریاک در ولایات مرکزی و سردسیر افغانستان شود.

شرکت چینی زعفران بند امیر، یک مرکز مجهز پروسس و تولید این محصول را نیز در بامیان ایجاد کرده است.

همچنان زعفران تولید شده توسط دهقانان بامیان از سوی این شرکت خریداری و به چین صادر می‌شود.

  •