عربستان ۲۰ میلیارد دالر در پاکستان سرمایه گذاری می‌کند

عربستان ۲۰ میلیارد دالر در پاکستان سرمایه گذاری می‌کند

شهزاده محمد بن سلمان شام دیروز یکشنبه به اسلام آباد رسید و مورد استقبال گرم صدراعظم و لوی درستیز پاکستان قرار گرفت.
ولیعهد عربستان سعودی مشغول دیدار از پاکستان است، دیداری که در آن مقامات پاکستانی امیدوار اند توافقات پُر منفعتی سرمایه گذاری‌ها برای نجات پاکستان از بحران اقتصادی را در بر داشته باشد.

بن سلمان در این سفر : "به باور ما پاکستان در آینده نزدیک خیلی یک کشور مهم خواهد بود و می‌خواهیم یقینی شود که بخشی از این موضوع باشیم. منتظر رهبری هستیم که با آن شریک بوده و چیزهای زیادی با هم بنا نمائیم. امروز یاداشت تفاهم را با هم امضا کردیم. به باور ما اندازه چنین سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد دالر است."