داکتر چینی که برای نخستین بار از شیوع ویروس کرونا هشدار داده بود،‌ جان باخت.

داکتر چینی که برای نخستین بار از شیوع ویروس کرونا هشدار داده بود،‌ جان باخت.

لی ونلیانگ داکتر چینی که برای نخستین بار از شیوع ویروس کرونا هشدار داده بود، خودش بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از این ویروس جان باخت. این داکتر که ۳۴ سال سن داشت، در شفاخانه شهر ووهان چین؛ جاییکه ویروس کرونا از آن برای نخستین بار شیوع کرد، کار می کرد.