امروز تفاهم‌نامه پروژه اشتغال‌زایی با ارزش ۲۰۰ میلیون دالر توسط وزارت مالیه به نمایندگی از حکومت با بانک جهانی به امضا رسید.

امروز تفاهم‌نامه پروژه اشتغال‌زایی با ارزش ۲۰۰ میلیون دالر توسط وزارت مالیه به نمایندگی از حکومت با بانک جهانی به امضا رسید.

پروژه اشتغالزایی با توجه به میزان فقر ۵۴.۵ فیصد، بیکاری در حدود ۲۴ فیصد و برگشت در حدود ۲.۵ میلیون مهاجر از سال ۲۰۱۵ به این طرف که با مشکلات جدی کاریابی و ادغام شان در جامعه مواجه اند،به ابتکار وزرای اقتصاد ، امور مهاجرین و بانک جهانی و کمیته اجرایی بیجا شدگان و عودت کنندگان طراحی گردیده بود امروز به مرحله امضا رسید. 

وزارت اقتصاد با ارسال این خبرنامه ابراز کرد که هدف پروژه اشتغال زایی را توسعه فرصت های اقتصادی نظیر کاریابی، تقویت زیرساخت های و اصلاحات حقوقی به منظور حمایت ازسرمایه گذاری در شهر های که بیشترین میزان برگشت کنندگان را در خود جای داده است، تشکیل می دهد. از این طریق زمینه زندگی آبرومندانه برای هموطنان ساکن آن شهر ها ، برگشت کننده ها و بیجا شده گان مساعد می گردد. 
وزارت اقتصاد که رهبری و هماهنگی پروسه طراحی این پروژه را میان ادارت تطبیق کننده دولتی دارد.
پروژه اشتغالزایی، مهاجرین مقیم پاکستان و برگشت کنندگان را در ۱۳ ولایت ( کابل، ننگرهار، قندهار، هرات، بغلان، فاریاب، غور، خوست، کنر، کندز، لغمان، نورستان و تخار) کشور که بیش ترین میزان عودت کننده گان و بیجا شده گان در خود جای داده اند، تحت پوشش قرار می دهد.
این پروژه به مدت ۵ سال ( ۲۰۱۹ الی ۲۰۲۳ ) با ارزش ۲۰۰ میلیون دالر در دسامبر ۲۰۱۸ توسط بانک جهانی منظور گردید. 
این پروژه در هماهنگی با وزارت امور خارجه، اداره ارگانهای محلی، شاروالی کابل توسط وزارت اقتصاد به پیش برده خواهد شد.