در گذر تاریخ - سالروز ازدواج بینظیر بوتو - ۱۸ دسمبر 

در گذر تاریخ - سالروز ازدواج بینظیر بوتو - ۱۸ دسمبر 

بي نظير بوتو سياستمدار پاکستاني (که دو بار هم رئيس دولت اين کشور شده بود) 18 دسمبر 1987 همراه آصف علي زرداري ازدواج کرد.
در طول حکومت دوم بي نظير بر پاکستان، شوهر او متهم به سوء استفاده از قدرت زنش شده و بعدا به اتهام دريافت رشوت در معاملات دولتي تحت تعقيب قضايي قرار گرفته و زنداني شده بود.
در پي ترور بي نظير در دسمبر 2007 و سپس کناره گيري پرويز مشرّف، آصف علي زرداري به رياست جمهوري پاکستان انتخاب شده است. بوتو از قبيله راجپوت ايالت جنوبي سند است و آصف علي از قبيله بلوچ زرداري ساکن ايالت سند.
شهر کراچي مرکز ايالت سند است.