در گذر تاریخ - تصرف دهلی توسط تیمور لنگ (۱۷ دسمبر ۱۳۹۸)

در گذر تاریخ - تصرف دهلی توسط تیمور لنگ (۱۷ دسمبر ۱۳۹۸)

تیمور گورکانی، معروف به تیمور خان لنگ، نخستین پادشاه گورکانی و پایه‌گذار این دودمان شاهی است که در بیشتر سرزمین‌های آسیای مرکزی و غربی حکمرانی کرد. تیمور در زبان جغتایی به معنای «آهن» است و از او با القاب «امیر تیمور»، «تیمور لنگ»، «تیمور گورکان» و «صاحبقران» یاد شده‌است.
تیمور در ۱۷ دسمبر ۱۳۹۸ میلادی به شمال هند حمله کرد که در آن زمان تحت  فرمانروایی سلطان نصیرالدین محمود شاه بود. وی توانست سلطان نصیرالدین را شکست داده و در مدت کوتاهی نواحی وسیعی را در شمال هند تصرف کرد.

تیمور پسر تراغای، از ملاکین شهر کَش ترکستان بود. وی در ۲۵ شعبان ۷۳۶ ه‍.ق (۷۱۴ ه‍.خ) در شهر کش به دنیا آمد. طایفه‌اش از شاخهٔ «برلاس» ترکستان بود، تیمور ادعا می‌کرد که نسبش به چنگیز خان می‌رسد.

به گفتهٔ ابن عربشاه تاریخ‌نگار آن زمان، تیمور در زمان جنگ زخم برداشت و لنگ شد. بنابر روایات دیگر وی در سال ۷۶۴ ه‍.ق (۷۴۱ ه‍.خ) بنا به استمداد «امیر سیستان» به کمک او شتافت و در جنگ با مخالفانش زخمی شد، ولی پایش بعد از بهبود زخم هم همیشه می‌لنگید.

تقویم افغانستان