یک درمانگاه 20 بستر برای درمان معتادین در ولایت غور کافی نیست.

یک درمانگاه 20 بستر برای درمان معتادین در ولایت غور کافی نیست.

شماری ازنمایندگان مردم در شورای ولایتی و فعالین مدنی غور از نبود مراکز درمانی برای معتادین در این ولایت شاکی بوده و می گویند که در غور یک شفاخانه 20 بستر برای درمان معتادین این ولایت کفایت نمی کند.

گزارش: ذبیح الله وفا 
آنان تاکید می کنند در ولایتی که روز به روز به آمار معتادین آن افزوده میشود تنها یک درمانگاه 20 بستر کافی نبوده و
نمی تواند درد معتادین این ولایت را درمان کند. به گفته آنان آمار معتادین در غور بسیار بلند بوده و برای خانم های متعاد در این ولایت هیچ درمانگاه وجود ندارد که این یک مشکل جدی برای معتادین می باشد.
این باشندگان غور از دولت محلی و مرکزی می خواهند که تعداد مراکز درمانی برای معتادین در این ولایت را افزایش دهند تا مشکلات معتادین مرفوع گردد. در همین حال شماری از معتادین که در بیمارستان مرکزی غور بسر میبرند نیز از کمبود درمانگاه برای شان شکایت دارند. آنان می گویند که با آغوشته شدن به این مواد تمام دار وندار شان را از دست داده اند و از دولت می خواهند که در زمنیه صحت یابی دوباره شان توجه جدی نماید. از سوی هم مسئولان در ریاست شفاخانه ولایتی غور نیز کمبود درمانگاه برای معتادین این ولایت را تائید نموده و می گویند که یک شفاخانه 20 بستر برای معتادین این ولایت کافی نبوده و آنان بارها این مشکل را از طریق اداره محلی و ریاست صحت عامه غور به وزرات صحت عامه کشور گزارش داده اند؛ ولی تا هنوز کدام اقدام در این زمینه صورت نگرفته است. داکتر محمد عمر لعل زاد مسئول مرکز تداوی معتادین در بیمارستان مرکزی غور می گوید سروی هایکه در سال 2005 از سویUNDC صورت گرفته است بصورت تخمینی در این ولایت در حدود 20 – 50 هزار معتاد وجود دارد. به گفته وی خانم ها نیز در این ولایت آغوشته به مواد مخدر هستند که نظر به نبود مرکز درمانی برای بانوان آنها توسط تیم ریاست شفاخانه ولایتی غور در خانه هایشان درمان میشوند.
به گفته مسئولان در بیمارستان مرکزی غور این درمانگاه 20 بستر برای معتادین این ولایت کافی نبوده و حداقل باید یک شفاخانه 100 بستر در شهر و در هر ولسوالی یک مرکز محلی درمان معتادین وجود داشته باشد تا آنان بتوانند خوبتر به معتادین رسیدگی نمایند. از سوی هم نیلوفر نیلگون رئیس مبارزه علیه مواد مخدر غور نیز از کمبود درمانگاه برای معتادین این ولایت ابراز نگرانی کرده می گوید؛ از چندین سال بدینسو هیچ توجه در این زمینه نشده است. به بیان وی بانوان در این ولایت در کشت و جمع آوری مواد مخدر از جمله تریاک نقش مهم داشته که این مواد زنان را نیز هدف قرار است. رئیس مبارزه با مواد مخدر غور می افزاید که خانم ها نیز در این ولایت آغوشته به مواد مخدر بوده و کدام درمانگاه نیز برای شان وجود ندارد ؛وی از مقامات مسئول میخواهد که در زمینه ساخت مرکز درمانی برای زنان این ولایت توجه جدی نمایند. غور در غرب افغانستان از جمله ولایات کوهستانی و دور افتاده کشوراست که مواد مخدر از جمله تریاک بطور گسترده در این ولایت کشت شده و بعد از جمع آوری به ولایات همجوار قاچاق میشود.