کارمندان وزارت داخله نباید بدون اجازه به سفارتخانه ها بروند

کارمندان وزارت داخله نباید بدون اجازه به سفارتخانه ها بروند

وزارت داخلۀ افغانستان گفته‌است، سر از روز دوشنبه، دهم جدی، هیچ کارمند این وزارت و پولیس اجازۀ ندارد بدون آگاه ساختن رهبری ادارۀ مربوطه، به سفارت خانه‌ها برود.

در خبرنامه روز شنبه این وزارت هم‌چنین آمده‌است که هیچ کارمند وزارت داخله، ملکی و نظامی اجازه ندارد در روزهای ملی، روزهای استقلال و مهمانی‌های شبانه در سفارت خانه‌های خارجی اشتراک کند.

در ادامه آمده‌است که با متخلفان "به ظن تلاش برای جاسوسی" برخورد جدی خواهد شد.

این در حالی است که تازگی، امرالله صالح رئیس پیشین ریاست عمومی امنیت ملی بحیث سرپرست وزارت داخله گماشته شده است.