نرخ اسعار در بازار کابل - دوشنبه ۱۵ ثور ۱۳۹۹

نرخ اسعار در بازار کابل - دوشنبه ۱۵ ثور ۱۳۹۹

نرخ اسعار در بازار کابل - دوشنبه ۱۵ ثور ۱۳۹۹
دو شنبه 15 ثور حمل 1399

1 دالر ----------------76.30 
1_ یورو -------------- 82.30
1_ پوند --------------- 92
1_ فرانک سویس ------ 75.50
1_ دالر استرالیا ---------- 45
1_ دالر کانادا ----------- 52.50
1_ کرون دنمارک ------ 10.50
1_ کرون ناوری -------- 7
1_ کرون سویدن --------7.30
1_ ریال سعودی ------ 19.30
1_ درهم امارات ........ 19.70
1_ دینارکویت ------------195
1_ قطر ------------------20.20
1_ بحرین --------------- 182
1_ عمان ----------------- 193
1-سامانی تاجکستان---- 7.50
1_ لیره ترکیه --------- 10.20
1- ین چین .............. 10.50
1_ روبل روسی----------- 1
1_ یورو به دالر----------- 1.08
1_ پوند ------------------ 1.28
1_ هندی به دالر --------- - 80
1_ کلدار پاکستان به دالر---- 160
1_ تومان ایران به دالر --- 16200
هزار ین جاپان ............ 600
هزار تومان ایران ---------- 4.85'
هزار روپیه هندی ---------- 900
هزار کلدار پاکستان------- 477'

نرخ ارزها هر لحظه در تغیر بوده بازار ها ثابت نمی باشد.