بازداشت شبکۀ چهار نفری آدم ربایان و دزدان مسلح در شهر کابل.

بازداشت شبکۀ چهار نفری آدم ربایان و دزدان مسلح در شهر کابل.

ریاست عمومی امنیت ملی در یک خبرنامه اعلام کرده است که نیروهای ویژۀ این نهاد، شماری از شبکه‌های جرمی را شناسایی کردند و در تازه ترین مورد، چهار  "آدم ربا و دزدان مسلح" را از مربوطات ناحیه هفتم شهر کابل، بازداشت کرده‌اند.