طرح ملی ساخت باغ‌های خرما از سوی شورای عالی اقتصادی تأیید شد

طرح ملی ساخت باغ‌های خرما از سوی شورای عالی اقتصادی تأیید شد

اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت، ‌آبیاری و مالداری در صحبتی به خبرگزاری شاهد گفت: «وزارت زراعت به اساس این طرح، قرار است که دو هزار و ۷۰۰ هکتار باغ تجارتی خرما بسازد و نیز سه لابراتوار را برای کشت انساج به منظور تولید و تکثیر نهال‌های اصلاح‌شده و تصدیق‌شده‌ی نژادهای گوناگون و خوش‌کیفیت خرما، ایجاد کند.»
آقای رستمی همچنان علاوه کرد: «ساخت فارم تحقیقاتی و کلکسیون ملی خرما در ولایت‌های فراه، هلمند و ننگرهار و تطبیق استندردها، ‌کنترل کیفیت و صدور تصدیق‌نامه‌ها، بازاریابی و خدمات ترویجی بخش‌های دیگر این طرح وزارت زراعت است.»
برنامه‌ی وزارت زراعت در این طرح، شامل ساخت باغ‌های تجارتی خرما، استفاده از زمین‌های خشک و غیر قابل کشت برای ساخت باغ‌های خرما، تولید نهال‌های اصلاح‌شده‌ی خرما از نژادهای مختلف توسط زرع انساج، تولید محصول خوش‌کیفیت برای مارکیت‌های داخلی، زمینه‌سازی برای کار در بخش باغداری و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری برای سکتور خصوصی و ایجاد کلکسیون ملی نهال‌های گوناگون خرما است.
در تطبیق این طرح، ۱۵.۱۱ میلیون دالر امریکایی هزینه می‌شود.
افغانستان با داشتن اقلیم متنوع، ‌تابستان گرم، خشک و طولانی، دشت‌ها و ریگ‌زارها برای کشت و تولید خرما مساعد است. کشت خرما از زمان‌های قدیم به خودرو و عنعنه‌ای در ولایت‌های ننگرهار، لغمان، فراه، نیمروز، ‌هلمند، قندهار و خوست رایج بوده و توسط تخم تکثیر می‌شود. شرایط اقلیمی ولایت‌های یاد شده برای کشت و حاصل‌دهی خرما بسیار مساعد است.
در سال ۲۰۰۸، ۱۰ هزار نژاد مختلف خرما از طرف عربستان به افغانستان اهدا شد و در ولایت‌های ننگرهار، لغمان و هلمند کشت شد.
افغانستان سال گذشته ۱۸ هزار و ۷۶۰ تن خرما به ارزش ۹.۲ میلیون دالر امریکایی واردات داشته است. هدف اساسی وزارت زراعت با ساخت و تطبیق این طرح، افزایش تولید خرمای خوش‌کیفیت به منظور تعویض واردات است. خودکفایی در تولید خرمای مصرفی داخلی، می‌تواند سالانه حدود ۱۰ میلیون دالر به رشد اقتصاد افغانستان بیفزاید و در کنار آن، زمینه‌های کاروبار و سرمایه‌گذاری‌های بسیاری را فراهم کند.
وزارت زراعت هم‌چنان از سرمایه‌گذاران و سکتور خصوصی می‌خواهد که برای دریافت همکاری‌ها در تطبیق این طرح، به این وزارت مراجعه کنند.