صدور جواز دواخانه‌ها تحت شرایط «خاص و محدود» از سر گرفته می‌شود.

صدور جواز دواخانه‌ها تحت شرایط «خاص و محدود» از سر گرفته می‌شود.

کمیته فرعی شورای وزیران در امور صحت‌عامه فیصله کرده است که صدور جواز به دواخانه‌ها تحت شرایط «خاص و محدود» از سر گرفته شود.

نشست این کمیته روز سه‌شنبه، بیست‌وچهارم جدی، به ریاست عبدالله عبدالله برگزار شد. رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، در صفحه فیس‌بوکش نوشته است که در این نشست، بر اساس پيشنهاد وزارت صحت عامه فيصله شد تا صدور جواز دواخانه‌ها، تحت شرایط «خاص و محدود» دوباره آغاز شود.

عبدالله عبدالله گفته است که براساس فیصله شورای وزیران وقت، صدور جواز به دلیل تعدد دوا خانه‌ها منع شده بود، اما نیاز است تا دوباره از سر گرفته شود.

به گفته عبدالله عبدالله، به وزارت‌های صحت‌عامه و عدلیه دستور داده شده است تا موانع قانونی صدور جواز برای دواخانه‌ها‌ را بررسی و طرح تعدیل قانون ادویه و مقرره دواخانه‌ها را ترتيب كنند.

او تأکید کرده است که با اجرای این طرح، باید از هرگونه سوء استفاده در خريد و فروش دوا در بازارسیاه جلوگیری شود.

رییس اجرایی هم‌چنان گفته است که مساله دسترسی مردم به دوا در مناطق دور افتاده در قوانین نادیده گرفته شده است.

به همین دلیل او به وزارت صحت عامه دستور داده است تا ارزیابی دقیق از ولسوالی‌ها و مناطق دوردست را انجام دهد و در صورت نياز مطابق به ضرورت جوازهاى جديد صادر کند.

از جانب دیگر، در این نشست، وزارت صحت عامه گزارش داده است كه در حال حاضر در هم‌آهنگی با نهادهای بین‌المللی روى طرح ایجاد اداره مستقل بیمه صحی كار می‌کند.

طبق گزارش، در این طرح موارد قانونی، تشکیل اداره و چگونه‌گی نهادینه‌شدن فرهنگ بیمه صحی پیش‌بینی شده است.