هر حمله مصلحانه با استفاده از موترسایکل صورت بگیرد، آمر حوزه مربوط برکنار میشود.

هر حمله مصلحانه با استفاده از موترسایکل صورت بگیرد، آمر حوزه مربوط برکنار میشود.

هدایت وزیر امور داخله به پولیس کابل:
‏پس از این در هر حوزه‌ای که افراد با استفاده از موترسایکل مورد حمله مسلحانه قرار بگیرند، آمر حوزه مربوطه و مسوولین ساحوی برکنار می‌گردند. 
‏این هدایت پس از آن صادر گردید که شام امروز دو سرباز پولیس از سوی موتورسایکل‌سواران در کابل ترور شدند.