منابع در ارگ: تیم ۲۰ نفری مذاکره کننده صلح دولت را معصوم استانکزی رهبری می‌کند.

منابع در ارگ: تیم ۲۰ نفری مذاکره کننده صلح دولت را معصوم استانکزی رهبری می‌کند.

منابع در ارگ می گویند تیم مذاکره کننده برای مذاکرت صلح از سوی دولت افغانستان نهایی شد.
 این تیم ۲۰ نفری را معصوم استانکزی، رییس پیشین امنیت ملی رهبری می‌کند. این تیم متشکل  نمایندگان دولت، زنان، احزاب سیاسی، علما، جوانان و جامعه مدنی می‌باشد.