اشرف غنی: کاهش کمک های مالی امریکا تأثیری روی بخش‌های کلیدی کشور ندارد.

اشرف غنی: کاهش کمک های مالی امریکا تأثیری روی بخش‌های کلیدی کشور ندارد.

رییس جمهور محمداشرف غنی، می‌گوید که او روز گذشته با عبدالله عبدالله دیدار کرده است تا حکومت فراگیر را تشکیل دهد. او  توضیح داد که به عبدالله عبدالله پیشنهاد کرده بود که رهبری روند صلح را بر عهده بگیرد و به متحدانش در کابینه سهم داده خواهد شد.
محمداشرف غنی اما گفت عبدالله عبدالله این پیشنهاد را نپذیرفته است و خواهان تعدیل قانونی شده است. او گفت که تعدیل قانون اساسی یک خواست فراقانونی است و صلاحیت این کار را ندارد. 
از جانب دیگر، محمداشرف غنی گفت که مذاکرات سازنده‌ای با مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا داشته است. 
او هم‌چنان با اشاره قطع یک میلیارد دالر از کمک‌های امریکا به افغانستان گفت که کاهش کمک امریکا تأثیر روی بخش‌های کلیدی ندارد.