صندوق توسعه زراعتی به دهقانان بامیان ۲۰۰ میلیون افغانی قرضه می دهد

صندوق توسعه زراعتی به دهقانان بامیان ۲۰۰ میلیون افغانی قرضه می دهد

داکتر ایمل آرمان، رئیس اجرائیه صندوق انکشاف زراعت افغانستان می گوید که صندوق توسعه زراعتی در سال ۱۳۹۸ خورشیدی برای دهاقین ولایت بامیان بیش از۱۶۹ میلیون افغانی را قرضه داده و در سال آینده این آمار به ۲۰۰ میلیون افغانی افزایش خواهد یافت.

 وی افزود: «صندوق توسعه زراعتی در سال ۲۰۱۲ در ولایت بامیان به فعالیت آغاز کرد و در این مدت بیش از ۸۵۰ میلیون افغانی کود کیمیاوی و تخم های اصلاح شده را برای دهاقین و کوپراتیف های زراعتی قرضه داده است.»

صندوق انکشاف زراعت افغانستان یک نهاد دولتی است که به منظور تشویق و حمایت از دهاقین و رشد و انکشاف زراعت در سطح افغانستان ایجاد شده است و در کنار قرضه دهی، برنامه های ارتقای ظرفیت، آگاهی دهی، بازاریابی نیز دارد.

این نهاد برای کوپراتیف ها، انجمن ها تجارتی و اتحادیه ها، پول نقد بیش از ۹۰ هزار افغانی، تخم های اصلاح شده و کود کیمیاوی را به صورت قرضه توزیع می کند و در پایان سال از کوپراتیف ها پنج درصد سود دریافت می کند.

کوپراتیف ها برای دهاقین پول نقد، کود کیمیاوی و تخم های اصلاح شده را در مقابل ۷ درصد فواید توزیع می کنند که ۵ درصد آن به صندوق توسعه زراعتی و ۲ درصد دیگر به خزانه کوپراتیف ها می رود.

دهاقین بامیان می گویند که از چند سال گذشته به این طرف از صندوق توسعه زراعتی، پول نقد را قرضه گرفته اند و برای خریداری تخم های اصلاح شده و کود کیمیاوی به مصرف رسانده اند. آنان می گویند که به این وسیله بیش از ۲۱ درصد حاصلات دهاقین افزائیش یافته است.

حاجی محمد علم یکی از دهاقین ولسوالی ورس می گوید: «قرضه دهی برای دهاقین خیلی مفید و موثر تمام شده است. در گذشته ها ما تخم های زراعتی خراب و کود کیمیاوی کم کیفیت را از دوکانداران به صورت قرضه می گرفتیم که در پایان سال ضرر می کردیم، اما از زمانیکه از صندوق توسعه زراعتی تخم های اصلاح شده و کود کیمیاوی می گیریم عواید ما افزایش یافته است.»

بیشترین توجه صندوق توسعه زراعتی در بامیان به محصولات کچالو است. به گفته مسوولان این نهاد، در طی ۱۰ سال گذشته حاصلات کچالو از ۲۰۰ هزار به ۳۸۰ هزار متریک تن افزایش یافته است.

بامیان مرکز تهیه و تولید کچالو افغانستان است. وزارت زارعت این ولایت را به عنوان مرکز تخم های اصلاح شده کچالو در سطح افغانستان می داند. بنا بر گزارش ها بامیان سالانه نیمی از کچالوی مورد نیاز افغانستان را تولید می کند.

زنان تجارت پیشه نیز از عملکرد صندوق توسعه زراعتی رضایت دارند. آنان می گویند که پول نقد را  از این نهاد به صورت قرضه دریافت کرده و در تجارت های کوچک، انجمن های صنایع دستی و لبنیات فروشی سرمایه گذاری می کنند.

ریحانه احمدی که تازه از صندوق توسعه زراعتی پول نقد قرضه گرفته می گوید که در بخش صنایع دستی سرمایه گذاری کرده و امیدوار است که تا پایان سال ۱۳۹۹ عایداتی داشته باشد  تا بتواند قرضه را به اضافه ۷ درصد مفاد آن دوباره به این نهاد برگرداند.

 او می گوید: «این خیلی یک روش خوب است که از نهاد های زنانه و بانوان تجارت پیشه حمایت می شود، ۷ درصد فایده و یا مالیه خیلی کم است.... با این مقدار پول نقد می توان عاید خوبی بدست آورد.»

در طی نزدیک به یک دهه گذشته بیش از ۱۱ هزار دهقان در بامیان از این برنامه قرضه دهی مستفید شده اند و قرار است که این نهاد در سال ۱۳۹۹ خورشیدی بیش از دو هزار دهقان دیگر را مورد حمایت قرار بدهد.

عبدالوهاب محمدی رئیس اداره زراعت و مالداری بامیان به روند قرضه دهی برای دهاقین خیلی خوشبین است. او می گوید: «صندوق توسعه زراعتی امسال برای ۶۴ کوپراتیف و ده ها انجمن و اتحادیه پول نقد، تخم های اصلاح شده و کود کیمیاوی توزیع کرده است که برای افزایش حاصلات وعواید دهاقین تاثیر مثبت داشته است.»

قابل یاد آوری است که ۹۴ درصد مساحت بامیان کوهستانی است و تنها شش درصد قابل کشت و زرع است که چهار درصد آن زمین های للمی و دو درصد زمین هموار و قابل آبیاری است. در مجموع سالانه در ۱۸ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین بامیان کچالو کشت می شود.

بیش از ۸۰ درصد باشنده گان بامیان از طریق زراعت و مالداری و به خصوص کشت کچالو امرار معاش می کنند.