سرور دانش به منظور افتتاح چند پروژه انکشافی به ولایت دایکندی سفر کرد.

سرور دانش به منظور افتتاح چند پروژه انکشافی به ولایت دایکندی سفر کرد.

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در رأس یک هیأت عالی رتبه دولتی و به منظور افتتاح چند پروژه انکشافی امروز شنبه ۲۵ عقرب ۱۳۹۸ به ولایت دایکندی سفر کرده است و لحظات پیش وارد شهر نیلی مرکز آن ولایت شد.
معاون رئیس جمهور را در این سفر وزیر تحصیلات عالی، وزیر اقتصاد، وزیر اطلاعات و فرهنگ، رئیس اداره ارگان های محل، رئیس اداره هوانوردی ملکی، سفیر کشور هندوستان، معین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، معین وزارت زراعت، آبیاری ومالداری، معین اداره لوی سارنوالی، معین وزارت صنعت و تجارت، معین وزارت صحت عامه، برخی از نمایندگان مردم در شورای ملی و شماری از مسئولان ادارات مختلف دولتی همراهی می کنند.