گوگل بزرگ‌ترین نقشه باکیفیت از ارتباطات مغز را منتشر کرد

گوگل بزرگ‌ترین نقشه باکیفیت از ارتباطات مغز را منتشر کرد

دانشمندان گوگل و مرکز تحقیقی جانلیا در ویرجینیا، نقشه‌ای بزرگ با وضوح بالا از ارتباطات مغزی مگس میوه تهیه کردند. این نقشه بزرگ‌ترین و باکیفیت‌ترین نقشه‌ای است که تاکنون از ارتباطات مغزی هرنوع جانوری تهیه شده است.
این پژوهشگران مدل سه‌بعدی را ارائه کرده‌اند که ۲۰ میلیون سیناپس را نشان می‌دهد که حدود ۲۵ هزار نورون را در مغز یک مگس میوه به هم متصل می‌کند. این مدل، نقطه‌ی عطفی در زمینه‌ی کانکتومیس است که از تکنیک‌های تصویربرداری دقیق برای نقشه‌برداری مسیرهای فیزیکی مغز استفاده می‌کند.

نقشه‌ی مذکور که کانکتوم (connectome) نامیده می‌شود، تقریبا یک‌سوم از کل مغز مگس میوه را پوشش می‌دهد. تا به امروز، تنها نقشه‌ی مغز یک موجود دیگر یعنی کرم حلقوی الگانس به این شیوه نقشه‌یابی شده است.