وزارت داخله: حمله به درمسال در کابل با ۲۵ کشته و ۸ زخمی پایان یافت.

وزارت داخله: حمله به درمسال در کابل با ۲۵ کشته و ۸ زخمی پایان یافت.

تازه- وزارت داخله می‌گوید که ۲۵ تن در حمله بر درمسال در شهر کابل جان باختند و هشت تن دیگر زخم برداشته‌اند.

به گفتۀ این وزارت، ۸۰ تن دیگر به‌شمول زنان و کودکان از درمسال، نجات داده‌ شده‌اند.