هارون چخانسوری به عنوان سرپرست وزارت خارجه معرفی شد

هارون چخانسوری به عنوان سرپرست وزارت خارجه معرفی شد

محمدهارون چخانسوری، که پیش از این طی حکمی از سوی رییس جمهور غنی به عنوان معین سیاسی و سرپرست وزارت خارجه تعیین شده بود، امروز پنج‌شنبه، سوم دلو، در یک مراسم رسمی از سوی سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، به کارمندان این وزارت معرفی شد.

این مراسم با حضور شماری از وزیران کابینه، سفیران و دپیلمات‌های بیرونی در افغانستان برگزار شده بود.

هارون چخانسوری، در این برنامه بر تطبیق اصلاحات و کارا سازی دستگاه دیپلماسی کشور تاکید کرد. او گفت که وزارت خارجه نیاز به تحول دارد که به گفته وی، مهم است تا وظایف کلیدی وزارت مشخص گردد، پالیسی برای وزارت خارجه تهیه و رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی نقش اساسی داشته باشد.

سرپرست جدید وزارت خارجه افزود که گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در سطح منطقه از اهمیت به خصوصی برخوردار است و به گفته وی نیاز است که نماینده‌گی‌های سیاسی کشور در این عرصه با یک دیدگاه واضح فعالیت کند.

هارون چخانسوری همچنان گفت که نیاز است دستگاه سیاست خارجی از هر لحاظ باید متحول، کارا و به سیستم عصری مجهز شود و به همین دلیل به گفته وی، روی کیفیت و موثریت در وزارت خارجه تمرکز بیشتر خواهد شد.

تامین و گسترش روابط موثر با کشورهای منطقه و جهان و ارایه خدمات با کیفیت به شهروندان افغان خارج از کشور به گفته وی، از اهداف مهم روند اصلاحات است تا وزارت خارجه به شکل مسلکی و موثر وارد عمل شود.

او از اعمال اصلاحات در نحوه استخدام کارمندان این وزارت نیز خبر داد و گفت که نیاز است تا ظرفیت‌های کارمندان این وزارت در پرتو یک روند شفاف، شناسایی و مسوولیت‌ها بر اساس تخصص، مهارت و تجربه به اشخاص واجد شرایط سپرده شود. به گفته وی، وزارت خارجه ضرورت به بازنگری مقرره‌ها، لوایح و طرزالعمل‌ها دارد تا این اداره کارا و موثرتر شود.

به گفته سرپرست جدید وزارت خارجه، تشکیل این وزارت باید منطقی و بر اساس نیازهای امروزی استوار باشد. او گفت که دروازه وزارت خارجه برای همه باز است و هیچ اقدام سلیقوی در این وزارت صورت نخواهد گرفت. چخانسوری تصریح کرد که «روند اصلاحات به صورت شفاف، فراگیر، بدون استثنا و بر مبنای قانون انجام خواهد شد.»

هارون چخانسوری جایگزین ادریس زمان شد. آقای زمان حدود چهارده ماه پیش به عنوان معین سیاسی وزارت خارجه معرفی شد و از چهارماه به این سو سرپرستی وزارت خارجه را نیز به عهده داشت.
سرپرست پیشین وزارت خارجه نیز در این برنامه از اصلاحاتی که در زمان او صورت گرفته اشاره کرد.

با همه‌ی این‌ها، سرور دانش، معاون رییس جمهور، با آنکه از دستاوردهای کارمندان وزارت خارجه استقبال کرد اما گفت که چالش‌هایی در دستگاه دیپلماسی کشور وجود دارد که باید به آن رسیده‌گی شود.

او گفت که به صورت خاص برخی از سفارت‌‌ها و جنرال قونسلی‌ها نتوانسته از منافع کشور و از حقوق شهروندان به درستی حمایت و دفاع کنند.

معاون رییس جمهور در ادامه افزود که برای برون رفت از این مشکلات و به منظور دفاع از منافع کشور نیاز به کار افرادی وجود دارد که به صورت مطلق عاری از جناح‌بندی‌های سیاسی، قومی و زبانی عمل کنند.