سند بودجه سال مالی ۱۳۹۹به شورای ملی فرستاده شد

سند بودجه سال مالی ۱۳۹۹به شورای ملی فرستاده شد

 وزارت مالیه سند بودجه سال مالی ۱۳۹۹ را برای تصویب به شورای ملی فرستاده است.

شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه روز جمعه، بیست‌وچهارم عقرب، در توییتی گفته است که این سند روز پنج‌شنبه به مجلس نماینده‌گان و مجلس سنا برای تصویب فرستاده شده است. او اظهار امیداوری کرده است که این دو مجلس در زودترین فرصت ممکن، سند ملی بودجه سال مالی آینده را تصویب کند.

طبق معلومات وزارت مالیه، بودجه مالی سال آینده  ۴۲۸ میلیارد و ۳۸۰ میلیون افغانی است. از این میان، ۲۸۹ میلیارد افغانی آن بوده عادی و ۱۳۹ میلیارد افغانی آن بودجه توسعه‌ای است.

بودجه مالی سال جاری، حدود ۳۹۹ میلیارد افغانی بود. از  این میان، حدود ۲۷۵ میلیارد آن به مصارف عادی و حدود ۱۲۴ میلیارد آن برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای حکومت اختصاص داده شده است.

 پیش‌نویس بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی در نشست کابینه روز سه‌شنبه، بیست‌ویکم عقرب در «پرنسیب» تأیید شده بود.

کابینه ضمن تأیید سند بودجه، وزارت مالیه را موظف کرده بود تا پیش‌نویس بودجه را با توجه به اولویت‌بندی پروژه‌های مهم توسعه‌ای وزارت‌ها و ادارات دولتی مورد بررسی قرار دهد و آن‌ را نهایی کند.